***  กรุณา Print Coupon นี้เพื่อนำไปรับสิทธิพิเศษที่ร้านโชคดีติ่มซำทุกสาขา***